“วีระศักดิ์” สมาชิกวุฒิสภา ร่วมต้อนรับองคมนตรี งานเทิดพระเกียรติ ร.๕ พร้อมมอบทุนเด็กเรียนดี

 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จ.สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทศ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นทำพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นกิจกรรมประเพณีที่มีมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ในปีนี้.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error