ราชวงศ์กัมพูชา ร่วมสนับสนุนทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.บ้านธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

30 กันยายน 2562 : พระองค์เจ้า สีสุวัตถิ์ ดวง นรบดินทร์ อินทรพิทักษ์ อัครเมศวร นาคะเมทากูร แห่งราชวงศ์กัมพูชา และพระอนุชาธรรม เสด็จงานและร่วมสนับสนุนทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) โดยมีนายสมประสงค์ ยมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อย, กำนันถวิล เทพแพง, คณะครู นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และชาวบ้านธาตุน้อย ถวายการต้อนรับ ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์ด้านหน้าเสาธงของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมอย่างสะดวกสบาย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้าเสาธงมีปัญหาในการทำกิจกรรมของนักเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางโรงเรียน ชุมชน ผู้นำ และศิษย์เก่าโดยนายเรวัตร ชมพูโกศ จึงได้ร่วมกันจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษานี้ขึ้นมา.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error