โครงการ “คนละครึ่ง” อุบลฯ เงินสะพัดกว่า 1,184 ล้านบาท

โอเคอีสาน 9 กุมภาพันธ์ 2564 : นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 17,274 แห่ง และมียอดค่าใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 1,184 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายย่อย นอกจากนี้ยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ทั้งนี้ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ 64 แห่ง จำนวนการเช็คอิน 11,875 ครั้ง จำนวนการเช็คเอาท์ 11,775 ครั้ง และยอดการใช้คูปอง 33.3 ล้านบาท อีกทั้งในเรื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจน ช่วยเหลือในด้านการลดค่าครองชีพทั้งการซื้อสินค้าและการเดินทาง มีผู้เข้าโครงการจำนวน 533,203 ราย ได้มีการขยายเพิ่มวงเงิน 500 บาท/คน/เดือน มียอดใช้จ่าย 799.8 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error