ผู้ว่า’อุบลฯ ลงพื้นที่คุมเข้ม โควิด19 สถานบันเทิงกลางดึก อย่างเคร่งครัด

โอเคอีสาน : พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตะวันแดงสาดแสงเดือนมหาชนอุบลราชธานี และร้านยูบาร์

โดยผู้ว่ารายการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเน้นย้ำและแนะนำผู้ประกอบการว่า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. มีการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหาร การมีจุดล้างมือ การควบคุมจำนวนผู้ให้บริการไม่ให้อัด การเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม การจองโต๊ะผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส การทำความสะอาดผิวสัมผัสร่วมอยู่เสมอ การจัดให้มีระบบระบายอากาศที่หมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก และการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่

นอกจากนี้ ต้องช่วยกันเปลี่ยนข่าวร้ายเป็นข่าวรู้ สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ป้องกันและเป็นกลไกในการลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องป้องกันตนเอง ดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ประมาท และเน้นอำนวยก่อนอำนาจ คือเน้นการอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำก่อนการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และท้ายนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ และใช้ชีวิตแบบ New Nomal มั่นใจว่า เราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error