สคร.10 อุบลฯ สนับสนุนประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ป้องกันโรคฉี่หนู อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

นสพ.โอเคอีสาน : 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ นายอำเภอเขื่องใน เกษตรอำเภอเขื่องใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย และ แกนนำชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ป้องกันโรคฉี่หนู อำเภอเขื่องใน ตามแนวความคิด ลงแขกเกี่ยวข้าว ปูฟาง นอนนา ชมดาว เผาข้าวหลาม : ห้ามเจ็บ/ตาย โรคฉี่หนู โดยมีนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว จึงขอฝากให้พี่น้องเกษตรกร ระวังเวลาลงไปในน้ำ ถ้าหากเท้ามีแผล อาจจะทำให้เกิดโรคฉี่หนูได้ ซึ่งโรคฉี่หนูเป็นโรคอันตราย เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในฉี่หนู ถ้าหากร่างกายมีแผลจะทำให้ติดเชื้อ และเกิดอาการไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไอเป็นเลือด เชื้อเหล่านี้จะแพร่กระจายไปที่ไต ปอด และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ถ้าหากเป็นไข้หรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง ควรจะรีบมาพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ เมื่อเกิดอาการไข้ไปหาหมอแล้ว ต้องแจ้งประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงว่า มีอาชีพชาวนาและลงไปเกี่ยวข้าวแล้วป่วยไข้ จะทำให้แพทย์หรือ พยาบาล วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและทำการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา เพราะหากไม่ทราบประวัติอาจจะทำให้จ่ายยาช้าเกินไปและอาจเป็นอันตราย อย่างไรก็ตามการป้องกันโรค หากเท้ามีแผล จำเป็นต้องใส่รองเท้าบูท และป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเท้า จะช่วยป้องกันการเกิดโรคฉี่หนูได้.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error