“ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลผลิตดีมีคุณภาพ

โอเคอีสาน : นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ประจำปี 2563/64 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ประสานงานร่วมกับตัวแทนองค์กรหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายอนันต์ อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียนเยาวชนรักษ์พงไพร และประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ แปลงนาโฮมบุญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

           โครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดการตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ร่วมลงขันมีโอกาสแสวงหาประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ ภายในงานมีกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 27 กลุ่ม โดยกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรมบ้านโนนทรายงาม หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงของโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “ลงขัน เกี่ยวข้าว ปูฟาง กางเต้นท์ ชมดาว เผาข้าวหลาม” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ลงขันกับเกษตรกรพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตร

ทั้งนี้ โครงการฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองยโสธร เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและวัฒนธรรมพื้นเมือง การบายศรีสู่ขวัญ/ผูกเสี่ยว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง เรียนรู้การเกี่ยวข้าว การเผาข้าวหลามวิถีไทบ้าน การชมดาว และร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error