ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ทน.อุบลราชธานี

โอเคอีสาน : อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี / คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ / คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ / ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน / ภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระดมความคิดเห็น การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม และสอดคล้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error