ทน.อุบลฯ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โอเคอีสาน : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารถนนคนเดิน ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ชั้น 2.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error