“วุฒิสภาพบสื่อมวลชน” เพื่อการสื่อสารทรงประสิทธิภาพสู่ประชาชน

โอเคอีสาน : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรม “วุฒิสภาพบสื่อมวลชน (Meet the Press)” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน พร้อมทั้งเปิดตัวจุดแถลงข่าวของวุฒิสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ผู้บริหารสื่อมวลชน และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน และเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงภารกิจต่างๆ  ของวุฒิสภา ตลอดจนช่องทางสำหรับการติดต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของวุฒิสภา ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สื่อมวลชนและสมาชิกวุฒิสภาได้มาพบปะทำความรู้จักระหว่างกันแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นและสร้างความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การสื่อสารที่ดีที่สุด คือ การสื่อสารแบบ people to people contact เพราะเป็นการได้พบกับผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นโดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนเข้าใจกระบวนการทำงานของวุฒิสภา ตลอดจนทราบแหล่งข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสารต่อไป.

กรุณาติดตามกดไลค์และกดแชร์
error